top of page
DEVELOPING INNOVATIVE STRATEGIES

Urban Platform for Circular Economy

Recyclo wil een katalysator én versneller zijn van de circulaire economie. Recyclo wil bijdragen tot een beter metabolisme en een betere valorisatie van afval, ongeacht de aard ervan, binnen het stedelijk grondgebied.

RECYCLO streeft ernaar om in samenwerking ondernemende, levensvatbare en effectieve oplossingen te creëren en te exploiteren, die resulteren in een hulpbronnenefficiënte stedelijk metabolisme dat zuinig is in het gebruik van grondstoffen. Recyclo zal hiervoor steeds samenwerken met verschillende actoren uit de publieke en private sfeer of met burgerplatformen teneinde te kunnen antwoorden op economische problemen en uitdagingen.

De belangrijkste doelstellingen van Recyclo zijn:
- Bijdragen aan de bewustmaking van het probleem van het stedelijk afval.
- Bevorderen van afvalvermindering en ondersteunen van de "Zero Waste"-aanpak.
- Een betere inzameling en valorisatie van stedelijk afval mogelijk maken.
- Samenwerken met alle afvalrecyclers door logistieke capaciteiten te delen.
- Bijdragen tot het ontstaan van een economische activiteit voor de valorisatie van afvalstromen.

Het project van RECYCLO is het ondersteunen en bevorderen van oplossingen voor de toeleveranciers en afnemers van de beoogde hulpbronnen en dus ook het ondersteunen van de actoren in hun inspanningen om de emissies aan de bron te verminderen.

DIENSTEN

 

RECYCLO biedt u meerdere diensten aan, naargelang uw behoeften :

-      Consultancy

-      Opleiding

-      Business development

PROJECTEN

Stroomopwaarts biedt RECYCLO een ophaaldienst aan die aangepast is aan de stedelijke beperkingen en ontworpen is voor professionals. Het helpt hen om de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen en het afval ter plaatse beter te sorteren. Stroomafwaarts biedt RECYCLO een reeks innovatieve, gedecentraliseerde, economisch duurzame oplossingen met de best mogelijke valorisatie.

 

COOPERATIEVE

Recyclo is een cooperatieve vennootschap (CVBA) met «multistakeholders». Opgericht in mei 2018 door Sevan Holemans, Alain Boribon en Emmanuel Baeten. André Meyers en Jean Marie Savino zijn een jaar later toegetreden. Samen vormen zij de Oprichters-Cooperanten (categorie A).  

In totaal onderscheiden we 6 categoriën cooperanten...

 

CONTACT 

RECYCLO cvba

Leuvensesteenweg 775

B-1140 Brussel

 

info@recyclo.coop
+32 475 60 99 85

BE0695.898.289

Wij danken u voor uw vraag !

contact
bottom of page