top of page

Over ons 

Recyclo is in de eerste plaats een netwerk van ondernemers, onderzoekers, burgers en leden van openbare instellingen die zich allemaal inzetten voor de circulaire economie.  De oprichters van Recyclo willen resoluut constructief zijn met een positieve impact. Zij streven ernaar de veranderingen in gang te zetten die nodig zijn voor een inclusieve en humane samenleving die in evenwicht is met haar mondiale omgeving. Recyclo wil dus meer zijn dan een netwerk, Recyclo wil een platform worden dat alle belanghebbenden in een nieuwe waardeketen van de circulaire economie samenbrengt en verbindt: van de afvalproducent tot de gebruiker, met inbegrip van de logistiek, de recycleerders, de onderzoekers en de overheid.  

Deze nieuwe waardeketen moet nog worden uitgevonden, omdat ze de eenvoudige klant-leverancierrelatie waarop onze traditionele economie is gebaseerd, overstijgt. Beginselen van solidariteit, medeverantwoordelijkheid en co-creatie van oplossingen zijn bijna onbekend, maar vinden geleidelijk hun ingang. Om deze redenen is Recyclo gestructureerd als een coöperatie. Recyclo is dus een innovatief agentschap met als doel duurzame en innovatieve oplossingen te bieden voor de valorisatie van nevenproducten door een nieuwe verdeling van de gegenereerde waarde.


Onder impuls van de Europese Unie zullen de recyclingbeperkingen voor afvalproducenten snel toenemen. Recyclo helpt de economische actoren dan ook vooruit te lopen op deze nieuwe wetgeving. Recyclo creëert, faciliteert, ondersteunt en cofinanciert projecten en bedrijven bij het valoriseren van hun afval.

EB.jpg
Emmanuel Baeten
co-Founder
  • Linkedin Emmanuel Baeten
AB.png
Alain Boribon
co-Founder
  • LinkedIn Alain Boribon
bottom of page